Service and Speed Unaffected by COVID-19

Delivery timings for both urgent and standard orders are unaffected by the COVID-19 pandemic. The Spanish Group has medical translators on staff to expedite COVID-19 related translations.


Get Started

Paano Tamang Isuot at Tanggalin ang Telang Pantakip sa Mukha

Please note The Spanish Group is not affiliated with the CDC and the translations provided were provided as a courtesy. This has been reposted from the CDC's website: https://thespanishgroup.org/blog/How-to-Safely-Wear-and-Take-Off-a-Cloth-Face-Covering

ISUOT NG TAMA ANG IYONG PANTAKIP SA MUKHA

 • Hugasan ang iyong mga kamay bago ilagay angpantakip sa iyong mukha
 • Ilagay ito sa iyong ilong at bibig at idikit ito sa ilalim ng iyong baba
 • Subukang mailagay ito ng maayos sa mga gilid ng iyong mukha
 • Tiyakin na makakahinga ka nang magi
 • Huwag suotan ng pantakip ang batang wala pang 2 taong gulang

GAMITIN ANG PANTAKIP SA MUKHA UPANG MAKATULONG NA MAPROTEKTAHAN ANG IBA

 • Magsuot ng telang pantakipsa mukha sa mga pampublikong tagpo at kung nasa paligid ng mga taong hindi nakatira sa iyong sambahayan, lalo na kung ang ibang mgaparaan ng pag-social distancing ay mahirap na panatilihin
 • Huwag ilagay ang pantakip sa iyong leeg o hanggang sa iyong noo
 • Huwag hipuin ang pantakip sa mukha, at, kung ginawa, linisin angiyong mga kamay

SUNDIN ANG MGA PANG-ARAW-ARAW NA GAWI SA KALUSUGAN

 • Manatili nang hindi bababa sa6 talampakan ang layo mula sa iba
 • Iwasan ang pakikihalubilo sa mga taong may sakit
 • Madalas na maghugas ng kamay, gamit ang sabon at tubig, nang hindi bababa sa 20 segundo
 • Gumamit ng hand sanitizer kung walang magamit na sabon at tubig

MAINGAT NA TANGGALIN ANG IYONG PANTAKIP SA MUKHA, KAPAG NASA BAHAY

 • Tanggalin ang buhol ng mga tali sa likod ng ulo o inatin ang mga silo sa tainga
 • Hawakan lamang sa mga tali o mga silo sa tainga
 • Pagtupiin ang mga labas na kanto nang magkasama
 • Ilagay ang mga pantakip sa washing machine
 • Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig